Hej alla Riesenvänner!

Datum för 2019 års läger och träffar är spikade: Midsommarträff 21-23/6, Höstläger 12-13/10.  Vi kommer att genomföra ett medlemsmöte kombinerat med en fixardag på Riesencampen den 6:e april med start kl.10 

Det är av högsta vikt att ALLA känner att de får ut något av vår verksamhet, då vi kan erbjuda allt ifrån vardagslydnad och momentinlärning till problemlösning. Med våra träffar/läger avser vi att erbjuda alla något positivt ur vår verksamhet.

Vi vill även att alla medlemmar känner att de har möjlighet att påverka verksamheten, detta ges det möjlighet till på våra medlemsmöten men även på vår hemsida där kontaktuppgifter till alla i styrelsen finns. Vi hoppas få till fler aktiviteter som t ex nosework, ringträning, rally och IGP. Alla som vill ordna aktiviteter i RIS regi är välkomna.

Vår strävan är att alla medlemmar ska känna sig välkomna hos RIS.

Varmt Välkomna till oss!

Styrelsen i RIS.